O nama

Ukoliko želite da saznate više o nama i uslugama koje pružamo, na pravom ste mestu.

Prodaja nepokretnosti

Najstarije smo preduzeće, sa najdužom tradicijom poslovanja u ovoj oblasti u Braničevskom okrugu.

Kupovina nepokretnosti

U ponudi nekretnina imamo najveći izbor kuća, stanova, placeva, njiva i lokala Požarevca i okoline.

Procena vrednosti nepokretnosti

YUMILAND je licencirani procenitelj i ovlašćeni sudski veštak za oblast tržišne procene vrednosti nepokretnosti.

VIŠE O NAMA

YUMILAND je osnovan 16.01.1991. godine u Požarevcu i bavi se poslovima nekretnina (posredovanjem u kupoprodaji i procenom vrednosti nepokretnosti), marketingom, konsaltingom i inženjeringom.

Iz ponude nekretnina imamo najveći izbor kuća, stanova, placeva, njiva i lokala Požarevca i okoline. Najstarije smo preduzece, sa najvećom tradicijom iz ove oblasti u Braničevskom okrugu. YUMILAND poseduje uverenje o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti br. 366 i upisani smo u Registar posrednika nepokretnosti, pod rednim brojem 151, u elektronskom formatu pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

YUMILAND je licencirani procenitelj i ovlašćeni sudski veštak za oblast  tržišne procene vrednosti nepokretnosti i registrovan je za obavljanje te delatnosti. Posedujemo licencu državnog procenitelja pod registarskim brojem 026 od 04.08.2017. Takođe, imamo ugovore o saradnji sa sudskim veštacima iz raznih oblasti, za izradu procena za različite potrebe (ekonomski veštak,  građevinski veštak, veštak geometar – geodezije, veštak mašina i opreme i ostale pokretne imovine), kao i pravne konsultante.

Procene nepokretnosti radimo za potrebe suda, kao i za veliki broj banaka sa kojima radimo ili smo radili: Intesa Banka, Poštanska štedionica, Vojvodjanska banka, Erste Bank, OTP banka, AIK, Komercijalna, Procredit, Credit Agricole bank, Raiffeisen, Addiko bank, Direktna banka, Opportunity Banka.

Procene smo radili i za razna privredna drustva: Kompanija Dunav osiguranje, Fabrika železničkih vozila Želvoz a.d. Smederevo, Utva d.o.o., Stara Železara Smederevo, Energodata d.o.o. Beograd Intermehanika d.o.o .Smederevo, Intralighting d.o.o. Beograd (fabrika u Donjem Milanovcu). 

Takođe, procene nepokretnosti rađene su za potrebe: Agencije za privatizaciju, Fonda za razvoj RS, Ministarstva finansija – Uprave za trezor RS.
Kao i procene vrednosti zemljišta za Atel d.o.o. Kovin, JP Srbijašume i dr.  

Stanovi, stanovi u izgradnji, poslovni prostori, stambeni objekti, zemljišta, magacinski prostori, fabrike…

Požarevac, Kostolac, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi, Kučevo, Smederevo, Svilajnac, Jagodina Despotovac, Žabari, Kovin, Velika Plana, Smederevska Palanka, Bela Crkva, Golubac, Vršac, Majdanpek, Bor, Donji Milanovac, Kladovo, Pirot, Leskovac, Negotin, Mladenovac, Zemun, Beograd…

 1. fizička i pravna identifikacija imovine koja se vrednuje,
 2. identifikacija prava nad imovinom koja se vrednuje,
 3. utvrđivanje svrhe procene,
 4. utvrđivanje efektivog datuma procene,
 5. prikupljanje i analiza podataka koji su potrebni za primenu metoda procene i
 6. primena metoda procene.
 1. Nacionalni standardi procene (2017),
 2. Evropski standardi za procenu vrednosti – EVS 2020 (European Valuation Standards), koji su usvojeni od strane TEGoVA (The European Group of Valuers Associations) i Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije, čiji smo i mi član.
 1. Prinosni pristup:
  Metod direktne kapitalizacije
  Metod diskontovanja novčanih tokova.
 2. Prodajni ili komparativni metod
 3. Troškovni metod
 4. Metode za procenu vrednosti nepokretnosti i imovine za različite potrebe korisnika, koji se vrše u skladu sa propisanom metodologijom, definisanom Uredbom o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine (“Sl. glasnik RS”, br. 45 od 20. jula 2001; 45/02) i na osnovu odredbi Zakona o stečaju (Sl.glasnik Rs br. 104/2009, 99/2011 – dr.zakon i 71/2012 – odluka US) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Sl.glasnik RS 13/2010).