Procena vrednosti nepokretnosti

YUMILAND je ovlašćeni sudski veštak za oblast tržišne procene vrednosti nepokretnosti i registrovan je za obavljanje te delatnosti. Yumiland poseduje licencu državnog procenitelja pod registarskim brojem 026 od 04.08.2017. Imamo ugovore o saradnji sa sudskim veštacima iz raznih oblasti, za izradu procena za različite potrebe, kao i pravne konsultante.

Yumiland poseduje licencu REV – Recognised European Valuer – Priznati Evropski procenitelj.

Procene nepokretnosti radimo za potrebe suda, privrednih subjekata, kao i za veliki broj banaka sa kojima imamo ili potpisane ugovore o saradnji ili se nalazimo na listi procenitelja.

Procena vrednosti nepokretnosti

YUMILAND je licencirani procenitelj i ovlašćeni sudski veštak za oblast tržišne procene vrednosti nepokretnosti. Procene nepokretnosti radimo za potrebe suda, kao i za veliki broj banaka sa kojima imamo ili potpisane ugovore o saradnji ili se nalazimo na listi procenitelja.​

Banke sa kojima sarađujemo ili smo sarađivali

Intesa Banka, Poštanska štedionica, Erste Bank, OTP banka, AIK, Procredit, Credit Agricole bank, Vojvodjanska banka, Raiffeisen, Addiko bank, Komercijalna, Direktna banka, Opportunity Banka